«

»

Apr 05

Сертификат ISO 9001:2015

От 31.03.2017   ЦПО “ТРЕНИНГ ФАКТОРИ”  към ИВЕНТИВО ЕООД притежва  сертификат

ISO 9001:2015

 Издаден от BV_Certification_ISO9001

Обхват на сертификация

Организиране и провеждане на събития и обучения,

в това число професионални и такива,

повишаващи квалификацията на педагогически специалисти.

 Разработване на обучителни и квалификационни

 програми/концепции и материали за обучения, курсове и събития.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>