Сертификат ISO 9001:2015

От 31.03.2017   ЦПО “ТРЕНИНГ ФАКТОРИ”  към ИВЕНТИВО ЕООД притежва  сертификат

ISO 9001:2015

 Издаден от BV_Certification_ISO9001

Обхват на сертификация

Организиране и провеждане на събития и обучения,

в това число професионални и такива,

повишаващи квалификацията на педагогически специалисти.

 Разработване на обучителни и квалификационни

 програми/концепции и материали за обучения, курсове и събития.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.