«

»

Aug 24

ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни

Important!

ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни с идентификационен номер 417208 издаден от КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

КЗЛД

 

Електронен регистър на Администратори на лични данни