Monthly Archive: December 2018

Dec 12

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА

  НА ТЕМА „ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА“   Курсът е подходящ за всички служители в:  Детски ясли, Детски градини, Училища, Дневни центрове, Специализирани институции за деца, както и за всички работещи и общуващи с деца.   Форма на обучение: Частично присъствена Всеки участник преминал обучение получава сертификат за участие в обучение, а преминалите обучения  …

Continue reading »

Dec 12

Изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище

Програмата съдейства за изграждане на характера и за развитие на емоционалната зрялост на деца и младежи   Програмата е за Учителите, Възпитателите, Родителите, за всички, които вярват в способностите на децата и искат да оставят следа в техните сърца. Ярка следа, която ги вдъхновява да развиват знания и умения, с които да изградят здрава самооценка, …

Continue reading »