Category Archive: Новост

Dec 22

Нов офис

Адрес за кореспонденция:   гр. София, кв. Манастирски ливади, бл. 11 А, вх. А, aтелие 1

Jul 26

Педагогически специалисти

    Със заповед номер РД09-2757/14.07.2017 г. на Министъра на образованието Красимир Вълчев бяха одобрени всичките 22  броя програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти предлагани от ЦПО Тренинг Фактори към Ивентиво ЕООД    

Jun 30

Възможност за дистанционното обучение и курсове

ЦПО „Тренинг фактори” предлага нови възможности на своите клиенти за дистанционни обучение на различни теми. Предлагаме възможност за разработване на специфични обучения по заявка на клиента.    

May 30

Обучение

ЦПО „Тренинг фактори” предлага обучение по следните ключови компетенции за учене през целия живот:  Дигитална компетентност: Работа с компютър; Умения за учене: Работа в екип; Комуникативни умения; Решаване на конфликти; Мотивация; Обществени и граждански компетентности: Стресът на работното място; Толерантност; Здравословни и безопасни условия на труд; Грижи за деца със специфични потребности и др.   …

Continue reading »