Category Archive: Uncategorized

Jun 12

ПРОЕКТ “Стартирай днес”

Код на процедура   BG05M9OP001-2.009 Наименование на проектно предложение “Стартирай днес” Срок на изпълнение, месеци  14 Кратко описание  Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, чрез разработване и изпълнение на мерки за подкрепа на личностното и професионално развитие и формиране на умения за самостоятелен живот. Специфичните …

Continue reading »

Apr 05

Сертификат ISO 9001:2015

От 31.03.2017   ЦПО “ТРЕНИНГ ФАКТОРИ”  към ИВЕНТИВО ЕООД притежва  сертификат ISO 9001:2015  Издаден от  Обхват на сертификация Организиране и провеждане на събития и обучения, в това число професионални и такива, повишаващи квалификацията на педагогически специалисти.  Разработване на обучителни и квалификационни  програми/концепции и материали за обучения, курсове и събития.