Обучения

ТРЕНИНГ ФАКТОРИ предлага разнообразни обучения, разработени по ефективни методики.

Обученията протичат под формата на интерактивни семинари с мултимедийни презентации. Провеждат се интензивни практически упражнения. Вътрешнофирмените семинари се разработват индивидуално, в зависимост от изискванията на клиента и специфичните нужди за обучение на служителите.

Обучения в България

Обучения извън България

Обучения в България

ТРЕНИНГ ФАКТОРИ провежда обучения в следните области: Промяна в законодателството и нормативната база в областта на финансите и счетоводството Промяна в законодателството и нормативната база в областта на трудовите правоотношения Промяна в законодателството и нормативната база в областта на социалното осигуряване Промяна в законодателството и нормативната база в здравно и пенсионно осигуряване Здравословни и безопасни …

View page »

Обучения извън България

Пътуващите семинари са добра възможност за съчетаване на полезното с приятното. Комбинацията на завладяващо пътуване и нетрадиционна атмосфера се съчетава отлично с провеждането на работни срещи за обмяна на опит и добри практики, обучения, семинари, тренинги курсове и тимбилдинги за заздравяване на отборния дух на колектива. В зависимост от факторите „време” и „бюджет” програмите за …

View page »

Онлайн обучения

Вход към платформа за онлайн обучение      

View page »

Обучения за педагогически специалисти

      Подробна информация за всички 22 програми може да намерите  на интернет страницата на “Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти” като в полето “Наименование на организацията” напишете Ивентиво ЕООД                      

View page »

Oбучения по ключови компетентности

Какво са ключовите  компетентности? Знания, умения и нагласи, които помагат на учащите да постигнат личностна реализация и, на по-късен етап от живота си, да намерят работа и да участват в живота на обществото. Осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния човек. Защо са важни ключовите  компетентности? Улесняват реализацията на пазара на труда …

View page »