↑ Return to Обучения

Обучения за педагогически специалисти

 

Important!

Със заповед номер РД09-2757/14.07.2017 г. на Министъра на образованието – Красимир Вълчев, бяха одобрени всичките 22  броя програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти предлагани от ЦПО Тренинг Фактори към Ивентиво ЕООД

 

 

Подробна информация за всички 22 програми може да намерите  на интернет страницата на “Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти” като в полето Наименование на организацията” напишете Ивентиво ЕООД

boksemergingfromglobe

 

Error!

Към Регистър ИРОПК