Aug 24

ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни

Important!

ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни с идентификационен номер 417208 издаден от КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

КЗЛД

 

Електронен регистър на Администратори на лични данни

Jun 30

Възможност за дистанционното обучение и курсове

Important!

Онлайн платформата на ЦПО „Тренинг фактори” за обучение вече е напълно готова и функционална!

ЦПО „Тренинг фактори” предлага нови възможности на своите клиенти за дистанционни обучение на различни теми.

Предлагаме възможност за разработване на специфични обучения по заявка на клиента.

mit-announces-platform-online-courses

 

 

May 30

Обучение

ЦПО „Тренинг фактори” предлага обучение по следните ключови компетенции за учене през целия живот:

 Дигитална компетентност:

  • Работа с компютър;

Умения за учене:

  • Работа в екип;

  • Комуникативни умения;

  • Решаване на конфликти;

  • Мотивация;

Обществени и граждански компетентности:

  • Стресът на работното място;

  • Толерантност;

  • Здравословни и безопасни условия на труд;

  • Грижи за деца със специфични потребности и др.

 

udostoverenie KK

 

» Newer posts