↑ Return to Програма

Силата на мисълта

6„ЕНЕРГИЯТА НА МИСЪЛТА – СИЛА НА ПОДСЪЗНАНИЕТО”

ПРОГРАМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТЕХНИКИ ЗА НАСОЧВАНЕ ЕНЕРГИЯТА НА МИСЪЛТА. 

„ВЪВ ВАС Е СИЛАТА ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ  РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ КЪМ ПО – ДОБРО ЗДРАВЕ, ЛЮБОВ, МАТЕРИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ХАРМОНИЯ В ОТНОШЕНИЯТА ВИ.”

 

Защо програмата е предназначена специално за жените в България?

 

Тази програма е разработена така, че да бъде максимално достъпна, ясна и лесно усвоима за жените в България. Литературата, свързана със силата на подсъзнанието, която е на нашия пазар е предимно от западни автори: д-р Джоузеф Мърфи /Силата на твоето подсъзнание/, Кехоу /Подсъзнанието може всичко/, Лин Мактагарт /Експериментът с намерението/ и др. Но хората в западното общество мислят по доста по- различен от нас начин. Ние сме много по – негативни, скептични, недоверчиви и общо взето отричаме всичко и всички. Разбира се, за да може техниките за насочване енергията на мисълта, да се усвояват максимално правилно и лесно, те трябва да са съобразени с нашия начин на мислене.

Защо специално за жени? По същата причина, защото мъжете и жените мислят по различен начин. Ако не сте чели „Войната за вдигнатия капак на тоалетна чиния”, горещо Ви я препоръчвам. В тази книга увлекателно, но и с много научни доказателства са показани различията в начина на мислене при жените и мъжете, които са се оформили на база еволюционното им  и биологично развитие. Например поради това, че мъжете са се занимавали предимно с набавяне на храната и защита на семейството, те са тичали след дивеча или враговете и не им се е налагало да говорят много. Ето защо те имат един не локализиран център на говора в лявото полукълбо. Жените е трябвало да се грижат за децата и възрастните, да ги контролират и разговарят с тях, както и да осъществяват социалните контакти, т. е. да комуникират с другите семейства. Ето защо жените имат силно развит център на говора фронтално в лявото полукълбо и още един по-малък в дясното. Те са свързани с писти помежду си, което дава възможност на жените да говорят многопистово. Сигурно сте наблюдавали мъж попаднал на разговор между три жени, горкия той е абсолютно безпомощен, защото не може да се ориентира в разговора на жени, които могат да говорят по няколко теми едновременно.

 

 

Уважаеми Дами,

Напоследък информационното поле се задръства от безброй варианти и версии на теорията на Кехоу  „Подсъзнанието може всичко”

Човек се обърква и престава да вярва.

Ето защо ние дълго време внимателно отделяхме плявата от житото.

Създадохме  програма, адаптирана  за модерната, българска жена.

За тази, която иска  да сбъдва мечтите си за щастие, любов, пари, успех:

Убедете се сами.

ИНФОРМАЦИЯ

На 10.12.2011 г. в гр. Велинград се проведе обучение за „Личностно израстване и овладяване на стреса”, което беше базирано изцяло върху упражнения за насочване енергията на мисълта и използване силата на подсъзнанието. Дамите присъствали на заниманието споделиха, че някои неща от това, което чуха са знаели, за други са чували, но са много щастливи, че …

View page »

Програма на семинара

„ЕНЕРГИЯТА НА МИСЪЛТА – СИЛА НА ПОДСЪЗНАНИЕТО” ПРОГРАМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТЕХНИКИ ЗА НАСОЧВАНЕ ЕНЕРГИЯТА НА МИСЪЛТА. „ВЪВ ВАС Е СИЛАТА ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ  РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ КЪМ ПО – ДОБРО ЗДРАВЕ, ЛЮБОВ, МАТЕРИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ХАРМОНИЯ В ОТНОШЕНИЯТА ВИ.” П Р О Г Р А М А: 1.  Защо програмата е предназначена специално за жените в …

View page »