Програма на семинара

„ЕНЕРГИЯТА НА МИСЪЛТА – СИЛА НА ПОДСЪЗНАНИЕТО”

ПРОГРАМА ЗА УСВОЯВАНЕ НА ТЕХНИКИ ЗА НАСОЧВАНЕ ЕНЕРГИЯТА НА МИСЪЛТА.

„ВЪВ ВАС Е СИЛАТА ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ  РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ КЪМ ПО – ДОБРО ЗДРАВЕ, ЛЮБОВ, МАТЕРИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ХАРМОНИЯ В ОТНОШЕНИЯТА ВИ.”

П Р О Г Р А М А:

1.  Защо програмата е предназначена специално за жените в България?

Начина на мислене на българина е съвсем различен от начина на мислене в западното общество, а жените мислят съвсем различно от мъжете. Ето защо тази програма е разработена, така че, техниките за насочване енергията на мисълта да се усвояват по възможно най – прост и достъпен начин.

2.  Съзнание и подсъзнание – особености.

Капитан на кораб и неговия екипаж.

3.  Кои са четирите вида програми заложени в подсъзнанието?

–    програми, движещи физеологичните функции на организма /дишане, кръвообръщение, храносмилане и др./;

–    програми, заложени на база еволюционно и биологично развитие /особености на пол, раса, националност и др./;

–    програми, заложена в детството ни;

–   програми, които съзнателно вкарваме в подсъзнанието.

4.  Техники за насочване енергията на мисълта.

4.1  Посяване. „Пари при пари отиват”, „Злото не идва само”

4.2  Утвърждаване – кратки, ясни, положителни изречения.

4.3 Визуализация – видове:

–    визуализиране на събития;

–    визуализация за самоутвърждаване;

–    мисловна репетиция/мисловна тренировка;

–    визуализация за здраве.

5.   Четири начина за чистене на негативни мисли

.-   пресичане;

–    замяна;

–    без внимание;

–    утвърждение.

6.   Предпазване от насочени към нас и семейството ни негативни мисли.

7.   Да се научим да приемаме проблемите като нова възможност. Животът е като танго – две напред, една назад – нека стъпката назад, да е като засилване за висок скок.

8.  Самонаблюдение. Контрол на мислите:  Не се притеснявайте за заобикалящата  Ви реалност, а се притеснявайте за мислите си.

–    Как се чувствам?

–    Какво мисля?

9.   Самоосъзнаване и оценяване – нищо не привлича успеха, така както успехът.

10.   Грешки, които допускаме, при усвояването на техниките.

–       решение;

–      постоянство;

–      вяра.

11. Упражнения – Забавлявайте се докато се упражнявате.

Живейте в хармония със себе си и със света.

Кафе – пауза от 15.30 ч. до 16.00 ч., почивка за обяд – от 13.00 ч. до 14.00 ч.


ТАЛОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

29.01.2012 г.

Трите имена на участника…………………………………………………………………………………….

Длъжност: ………………………………………………………………………

Данни за кореспонденция:

Адрес:/селище,пощ.код, ул./…………………………………………………………………………………………….

Телефон, GSM……………………………………………………….       e-mail  ……………………………………….

Данни за фактура:

Адрес по регистрация на организацията: ………………………………………………………………………………….

ИН / ДДС № …………………………………………………………………………………..

МОЛ………………………………………………………………………………….

Плащанията се извършват по банков път по разплащателна сметка на: