↑ Return to Програма

Личностно израстване и овладяване на стреса

Всички теми тук

обучение на тема:

„ЛИЧНОСТНО ИЗРАСТВАНЕ И ОВЛАДЯВАНЕ НА СТРЕСА”

Дата на провеждане:    26.06.2013 г.

Място на провеждане: гр.София, х-л „BudaPest”, ул.„Будапеща” № 92А  (ъгъла с ул.Козлодуй)