Tag Archive: кредит

Dec 12

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА

  НА ТЕМА „ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА“   Курсът е подходящ за всички служители в:  Детски ясли, Детски градини, Училища, Дневни центрове, Специализирани институции за деца, както и за всички работещи и общуващи с деца.   Форма на обучение: Частично присъствена Всеки участник преминал обучение получава сертификат за участие в обучение, а преминалите обучения  …

Continue reading »