Обучение

ЦПО „Тренинг фактори” предлага обучение по следните ключови компетенции за учене през целия живот:

 Дигитална компетентност:

  • Работа с компютър;

Умения за учене:

  • Работа в екип;

  • Комуникативни умения;

  • Решаване на конфликти;

  • Мотивация;

Обществени и граждански компетентности:

  • Стресът на работното място;

  • Толерантност;

  • Здравословни и безопасни условия на труд;

  • Грижи за деца със специфични потребности и др.

 

udostoverenie KK