ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО, ЕТИКЕТ, ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ

[warning]Овладяването на добрите маниери и протоколното познание е важно, защото води до издигане на собствения ни имидж, на авторитета на институцията, а с това и до подобряване на имиджа на държавата ни![/warning]

 Ето защо предлаганите от нас две специализирани обучения ще Ви помогнат, както за повишаване на административния капацитет на общинската администрация, така и ще Ви дадат възможност да се срещнете с колеги и усъвършенствате знанията си по отношение на държавния протокол, етикет и общуването.

 

SEP

Обучение 1: Предназначено за служителите в общината, натоварени с представителна, протоколна и международна дейност.

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО, ЕТИКЕТ, ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ

Лектор: АНАТОЛИЙ ПАЗИЙСКИ – Експерт по международни отношения, протокол, правила на общуване между хората. Дългогодишен лектор, преподавател и автор на материали по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.

Обучение 2Специализирано обучение за кметове, заместник кметове, председатели на общински съвети и областни управи.

ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ. БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО

Лектор: АНАТОЛИЙ ПАЗИЙСКИ – Експерт по международни отношения, протокол, правила на общуване между хората. Дългогодишен лектор, преподавател и автор на материали по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.