ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА

ОБУЧЕНИЕ ПО АКРЕДИТИРАНА ПРОГРАМА НА МОН, ВКЛЮЧЕНА В ИНФОРМАЦИОНЕНРЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТАНА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ОДОБРЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  СЪС ЗАПОВЕД № РД09-2757/ 14.07.2017


 

НА ТЕМА „ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА“

 Курсът е подходящ за всички служители в:  Детски ясли, Детски градини, Училища, Дневни центрове, Специализирани институции за деца, както и за всички работещи и общуващи с деца.

 

Форма на обучение: Частично присъствена

Всеки участник преминал обучение получава сертификат за участие в обучение, а преминалите обучения  педагогическите специалисти получават сертификат, одобрен от МОН с 1 брой присъдени кредити. 

 

Защо е важно да бъдем обучени?

При някои заболявания, болестни състояния и злополуки се налага първата помощ да се окаже от някой, който е близо до детето, преди идването на лекаря, защото бездействието може да бъде гибелно за пострадалото дете.

Оказването на първа долекарска помощ изисква определени елементарни познания и умения.

Статистиките сочат, че повече от 90% от нараняванията са предсказуеми и могат да бъдат избегнати, особено ако човек е обучен какво да очаква и как да реагира правилно.

Систематично провежданите изследвания в редица европейски страни показват, че при оказана първа помощ от заобикалящите в рамките на първите няколко минути и получена навременна квалифицирана медицинска помощ до 10-15 минути след инцидента, шансовете за спасяване и възстановяване на пострадалите се увеличават многократно.

 

Какво представлява този курс?

Този курс дава основни знания и умения за безопасно и адекватно поведение и оказване на ПЪРВА ПОМОЩ при различни травми и инциденти. Особено животозастрашаващи състояния, при които помощта в първите минути е от изключително значение.

В лекционната част на курса се използва мултимедийна презентация  както и специализирани видео филми за нагледно представяне на  конкретни ситуации и нужните техники  за реакция.

В практическата част на курса се използва манекен дете на американската фирма „Престън Профешънъл”, който е проектиран да изглежда повече като дете, с по-слабо изразени контури на тялото, по-мек и с по-детско лице от възрастен манекен. Той е  реалистичен на вид и допир. Манекенът „Престън Профешънъл ” е оборудван с революционно нов светлинен индикатор, който предоставя моментална обратна връзка за скоростта на извънгръдните притискания, както на инструктора, така и на обучавания.

Визуалната обратна връзка от устройството дава на обучаваните реално усещане за изпълнението на 100 притискания в минута. В допълнение към светлинния индикатор, обучаваните също чуват щракащ звук, когато притиснат гърдите до правилната дълбочина, което им позволява да усетят действителната сила, необходима за осъществяване на истински извънгръдни притискания.

Цялостното обучение се осъществява под формата на тренинг-обучение

 

 • Курсът е интерактивен и позволява непосредствен контакт на курсистите с лектор-инструктора.
 • Може да се разискват и специфични въпроси и ситуации според индивидуалното ниво и нужди на обучаемите.
 • Съотношението е 2/3 теория и 1/3 практическо обучение. При преподаване на теорията целта е чрез активно участие в блиц дискусии и чрез интерактивни методи да се изведат съществените теоретични познания. Учебната практика се осъществява изцяло чрез методи на ориентирано към действие обучение.

Какви знания ми трябват?

 

 • За разбирането на този курс не са необходими предварителни знания.

Къде се провежда?

По избор

 • На работното място
 • Извън работното място

Каква е програмата?

П Р О Г Р А М А:

 • – СЕМИНАРНИ ЗАНИМАНИЯ
 1. Кардио-пулмонална ресусцитация – CPR
 2. Поведение при епилептичен припадък и фебрилен гърч
 3. Поведение при чуждо тяло в дихателните пътища и задавяне
 4. Поведение при травми и рани на главата, тялото и крайниците
 5. Поведение при тежки алергични реакции
 6. Поведение при астматичен пристъп
 7. Поведение при кръвотечения
 8. Поведение при изгаряния
 9. Поведение при повръщане и болка в корема
 10. Поведение при отравяния
 11. Поведение при хипогликемия
 • – ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ

Какво ще получа на този курс?

 • Обучение и инструкции от квалифициран инструктор;
 • Консултации по индивидуални въпроси и проблеми;
 • Писмени инструкции със синтезираната информация от курса;
 • Онлайн достъп до видео инструкциите;
 • Работни материали – папка, химикалка, ноутпад /листа;
 • Удостоверение за участие в семинар;
 • Допълнително може да се заяви индивидуален компакт диск с видео инструкциите за всеки участник

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.