ТЕМА „ПЪРВА ПОМОЩ “

ТЕМА „ПЪРВА ПОМОЩ “

/Първа долекарска помощ при деца/

ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМА ВЪВ  ВРЪЗКА

  СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-518/19.10.2022 г. на

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Курсът е подходящ за всички служители в:  ДЕТСКИ ЯСЛИ и ДГ С ЯСЛЕНИ ГРУПИ

Форма на обучение: ПРИСЪСТВЕНА

П Р О Г Р А М А:

ТЕМАТИЧЕН РАЗДЕЛ ПЪРВА ПОМОЩ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ20
1. Оказване на първа помощ. Основни жизнени показатели. Измерване и оценка. Действия при пострадал в безсъзнание със запазени жизнени показатели.5
2. Действия при пострадал с нарушения на дишането и кръвообращението (сърдечен арест).3
3. Рани и кръвотечения. Контрол върху силно външно кръвотечение. Шок от кръвозагуба. Разпознаване, опасности и първа помощ.3
4. Травми на кости, стави и меки тъкани. Разпознаване, опасности и първа помощ.3
5. Изгаряния и остри отравяния. Ухапвания и ужилвания. Разпознаване, опасности и първа помощ.3
6. Действия при обструкция на дихателния път от чуждо тяло и падане корена на езика.3
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ ПО ТЕМАТИЧЕН РАЗДЕЛ ПЪРВА ПОМОЩ20
Къде се провежда?
    Договаря се индивидуално според  изискванията на възложителя
 
 
Защо е важно да бъдем обучени?
При някои заболявания, болестни състояния и злополуки се налага първата помощ да се окаже от някой, който е близо до детето, преди идването на лекаря, защото бездействието може да бъде гибелно за пострадалото дете.
Оказването на първа долекарска помощ изисква определени елементарни познания и умения.
Статистиките сочат, че повече от 90% от нараняванията са предсказуеми и могат да бъдат избегнати, особено ако човек е обучен какво да очаква и как да реагира правилно.
Систематично провежданите изследвания в редица европейски страни показват, че при оказана първа помощ от заобикалящите в рамките на първите няколко минути и получена навременна квалифицирана медицинска помощ до 10-15 минути след инцидента, шансовете за спасяване и възстановяване на пострадалите се увеличават многократно.
 
Какво представлява този курс?
 
Този курс дава основни знания и умения за безопасно и адекватно поведение и оказване на ПЪРВА ПОМОЩ при различни травми и инциденти. Особено животозастрашаващи състояния, при които помощта в първите минути е от изключително значение.
 В лекционната част на курса се използва
мултимедийна презентация  както и
специализирани видео филми за нагледно
представяне на  конкретни ситуации
и нужните техники за реакция.
 
 
В практическата част на курса се използва манекен  дете на американската фирма „Престън Профешънъл”, който е проектиран да изглежда повече като дете, с по-слабо изразени контури на тялото, по-мек и с по-детско лице от възрастен манекен. Той е  реалистичен на вид и допир. Манекенът е оборудван с революционно нов светлинен индикатор, който предоставя моментална обратна връзка за скоростта на извънгръдните притискания, както на инструктора, така и на обучавания.
Визуалната обратна връзка от устройството дава на обучаваните реално усещане за изпълнението на 100 притискания в минута. В допълнение към светлинния индикатор, обучаваните също чуват щракащ звук, когато притиснат гърдите до правилната дълбочина, което им позволява да усетят действителната сила, необходима за осъществяване на истински извънгръдни притискания.
 
Цялостното обучение се осъществява под формата на тренинг-обучение
 
·         Курсът е интерактивен  и позволява непосредствен контакт на курсистите с лектор-инструктора.
·         Може да се разискват и специфични въпроси и ситуации според индивидуалното ниво и нужди на обучаемите.
·         Съотношението е 1/2 теория и 1/2 практическо обучение. При преподаване на теорията целта е чрез активно участие в блиц дискусии и чрез интерактивни методи да се изведат съществените теоретични познания. Учебната практика се осъществява изцяло чрез методи на ориентирано към действие обучение.

Какво ще получа на този курс?

  • Обучение и инструкции от квалифициран доктор – педиатър;
  • Консултации по индивидуални въпроси и проблеми;
  • Писмени инструкции със синтезираната информация от курса;
  • Онлайн достъп до видео инструкциите;
  • Удостоверение за участие в семинар;
  • Допълнително може да се заяви безплатно индивидуален компакт диск с видео инструкциите.