Прескочи новини от сайта

Новини от сайта

Снимка на System Administrator
ЦПО ТРЕНИНГ ФАКТОРИ
от System Administrator - сряда, 16 декември 2015, 03:32
 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ /ЦПО/

ТРЕНИНГ ФАКТОРИ“

притежва лицензия  номер 2014121162 издадена от

logoNPOO

Код                Професия
Специалност
762020          Сътрудник социални дейности
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
7620202 Социална работа с деца и възрастнистни с увреждания и хронични заболявания
762030           Помощник -възпитател
7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
762040           Социален асистент
7620401 Подпомагане на деца
7620402 Подпомагане на възрастни
346010            Офис -мениджър
3460101 Бизнес – администрация
346020           Офис -секретар
3460201 Административно обслужване
346030           Деловодител
3460301 Деловодство и архив
345040            Сътрудник в бизнес -услуги
3450401 Бизнес – услуги

 Организацията на курсовете е на модулен принцип и е предназначено както за първоначално обучение , така и за надграждащо /продължаващо/ обучение.Центърът предлага гъвкави програми за обучение по заявка на работодатели, при изпълнение на проекти, включващи обучение на различни целеви групи.

 

Прескочи категории курсове

Категории курсове