Return to Обучения

Обучения в България

ТРЕНИНГ ФАКТОРИ провежда обучения в следните области:

 • Промяна в законодателството и нормативната база в областта на финансите и счетоводството
 • Промяна в законодателството и нормативната база в областта на трудовите правоотношения
 • Промяна в законодателството и нормативната база в областта на социалното осигуряване
 • Промяна в законодателството и нормативната база в здравно и пенсионно осигуряване
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Подготовка на проекти и обучения по програми на ЕС

Учебните форми са съобразени с Вашите нужди и потребности. Програмите ни са гъвкави, като има възможност да бъдат съобразени с времевите Ви нужди.

Нашата цел е – Вашето време да бъде продуктивно използвано, а наученото – реализирано успешно в практиката.

ТРЕНИНГ ФАКТОРИ предлага разнообразни тренинги, разработени по ефективни методики.

Обученията протичат под формата на интерактивни семинари с мултимедийни презентации. Провеждат се интензивни практически упражнения. Вътрешнофирмените семинари се разработват индивидуално, в зависимост от изискванията на клиента и специфичните нужди за обучение на служителите.

– Обучения за мениджъри;

– Техники за успешни продажби;

– Управление на времето;

– Умения за обслужване на клиенти;

– Умения за работа с клиенти по телефон и e-mail;

– Умения за презентиране;

– Индивидуално обучение (коучинг).

 

 

bulgaria___1-300x201

 

Обучения насочени към представители на публичната администрация

(организационни, финансови, контролни и социални структури)

Основни задачи:

Укрепване на административния капацитет на различните структури. Подготовка на изпълнителски и управленски кадри с високо ниво на компетентност и ефективност на административно обслужване.

Повишаване на знанията и професионалните умения на служителите от държавната администрация. Непрекъснато усъвършенстване на ключовите компетентности на служителите за подобряване на дейноста им, като условие за успешно организационно развитие.

Подобрение на параметрите на услугите и процесите в организацията.

Въвеждане на общи принципи и добри практики при администриране.

Подготовка на експерти от администрацията за прилагане на нормативната база на Република България и Европейския съюз – чрез обучения и практически семинари .

Управление и развитие на човешките ресурси (професионално и кариерно израстване на служителите).

Разработване и прилагане на иновации в административните структури.

Методи:

Анализ на конкретните потребности на административната структура.

Разработване на обучения според специфичните изисквания на служителите от администрацията, организационните, финансовите, контролните и социални структури.

Гъвкави методи на обучения. Избор на място, време, методика, както и размер на групите за обучение.

Избор на лектори – добре подготвени с практическа насоченост специалисти и експерти в дадената област.

Предоставяне на работна информация и материали – на книжен и/или електронен носител, за конкретните обучения.

Консултации и експертни мнения.

Разработване на специализирани софтуерни продукти.

Отчитайки затруднената финансово-икономическа ситуация в страната и затрудненото положение на общинската и държавната администрация.

ТРЕНИНГ ФАКТОРИ, предлага:

Специални програми за държавните и общински структури

Преференциални цени (специални намаления за държавни и общински структури)

Групови отстъпки (намаления за по-голям брой участници)

Допълнителни бонуси (кетъринг, кафе паузи и други)

Специални намаления (при заявка на повече от едно обучение)

Обединени обучения (групиране на участници от различни звена за намаляване на разходите)

1 comments

  • Евeлина Костова on July 9, 2013 at 7:41 am

  Уважаеми дами и господа!
  Имах удоволствието да бъда участник в организираните от Вас тренинги. Предвид ефективността им, моля да получа информация, за предстоящи семинари, в сферата на Социалната работа. Благодаря за оказаното съдействие!
  С поздрав,
  Евелина Костова – Община Казанлък

Comments have been disabled.