Return to Програма

Държавен протокол и бизнес етикет

 

П О К А Н А

за обучение на тема:

 

ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ. БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА

НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО

 Дата на провеждане: 30.11-01.12.2015 г.

Място на провеждане: гр. София, х-л „BudaPest”, ул. „Будапеща” № 92А (ъгъла с ул. “Козлодуй”)

П Р О Г Р А М А:

„ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СЕ ПОСТИГА И СЕ ОТСТОЯВА УСПЕШНО, САМО С ПОЗНАВАНЕТО И СПАЗВАНЕТО НА ОБЩОПРИЕТИТЕ ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.”

           

Ден 1   09.00 ч. – РЕГИСТРАЦИЯ

Част I   09.30 ч.– 10.50 ч.

 • Въведение – за Протоколното познание, История на протокола, Закони и норми на протоколната дейност – Закон за държавния протокол, Закон за националното знаме;
 • За решаващото значение на Първото впечатление.

10.50 ч. – 11.10 ч.  кафе пауза

Част II  11.10 ч.– 12.30ч.

 • За сигналния характер на облеклото.
 • За езика на тялото и за невербалната комуникация.

12.30 ч.– 14.00 ч.

Обяд – практическо занятие

Етикет и правила на поведение при официални приеми и вечери. Храненето като начин на живот и култура.  За това, как да покажем добър стил в ресторанта и да превърнем вечерята от обикновена среща в забележително събитие. Тостът – от вежливо  обръщение до официално послание. За виното –  да се отнесем професионално и с уважение към виното и към нашите гости, с които го споделяме.

Част III  14.00 ч.– 15.20 ч.

 • Протокол в администрацията – посрещане на делегации и официални лица; Организация на работното място. Кабинетът като място за срещи.
 • Старшинство и подреждане на гости при официални случаи.

15.20 ч.– 15.40 ч.  кафе пауза

Част IV   15.40 ч.– 17.00 ч.

За детайлите в деловата дейност или за дребните камъчета, които могат да провалят усилията ни.

 • За правилата при изготвяне на деловата кореспонденция.
 • Покани и визитни картички.
 • Да говорим точно и правилно по телефона.
 • Точността във времето е висша форма на вежливост.
 • Въпроси и отговори

Ден 2

Част V 9.00 ч.– 10.20ч.

 • Запознанство; Представяне; Сбогуване – правила и йерархия.
 • Изкуството на преговорите

10.20 ч.– 10.40 ч. кафе пауза

Част VI 10.40 ч. – 12.00 ч.

 • Подаръкът е израз на отношение!
 • За последното впечатление.
 • Въпроси и отговори.

Лектор: Анатолий Пазийски – Експерт по международни отношения, протокол, правила на общуване между хората. Дългогодишен лектор, преподавател и автор на материали по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.

Бонус: На участниците в курса се предоставя в писмен вид, темата – Перфектната делова кореспонденция – стандартна и индивидуализирана.

Цена: 249 лв. без ДДС (298.80 лв. с ДДС)

Срок за записване: 20.11.2015 г.

 

  

                                    

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.