Return to Програма

Протокол и етикет в деловата дейност

 

“ПРОТОКОЛ В ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО” 

 

П Р О Г Р А М А:

 

„ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СЕ ПОСТИГА И СЕ ОТСТОЯВА УСПЕШНО, САМО С ПОЗНАВАНЕТО И СПАЗВАНЕТО НА ОБЩОПРИЕТИТЕ ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.”

Първи ден     12.30 ч. Регистрация

13.00 ч. – 14.20 ч. – Уводна част

 • Протокол – същност и етапи в развитието на Дипломатическия Протокол и церемониал. Исторически преглед.
 • Практически Протокол и добри маниери. Основни принципи и понятия. Ренесанс на класическите форми на общуване;
 • Корпоративен протокол.
 • Закон за държавния протокол на Република България; Закон за старшинството на физическите лица и институциите в Република България;
 • Символи на държавността – знаме, герб, печат, химн; Законови разпоредби. Правила за разполагане на знамена.
 • Церемонии в деловата практика – награждаване и подписване на договори. Подготовка и правила при провеждането им.
 • Правила при подреждането на маса на официални лица при обеди, вечери и делови изяви. Видове маси;

 

14.20 ч. – 14.40 ч. Кафе-пауза

14.40 ч. – 16.00 ч. Етикет и стил на работното място

 • Офисът – нашето второ лице. Кабинетът – място за срещи. Зала за разговори;
 • Точността – висша форма на вежливост;
 • Да говорим правилно по телефона;
 • Посрещане/изпращане на гости; Настаняване, сервиз;
 • Подаръкът, този труден избор.
 • Поканата – какво ни говори тя – правила за писане и разчитане на поканите.
 • Визитните картички – голямото значение на малките картончета;
 • Траурни церемонии;
 • На Ти или на Вие – кога да преминем границата?;

 

16.00 ч. – 18.00 ч. Основни протоколни мероприятия, свързани с консумация:

Дневни и вечерни приеми. Принципи и параметри при организирането на официални мероприятия, свързани с консумация на храни и напитки.

 • Работна закуска / Бизнес закуска/, Закуска, Brunch;
 • Чаша шампанско, Чаша вино;
 • На чаша чай. Жур фикс;
 • Коктейл и Прием;
 • Бюфет – вечеря /Дине бюфе/ и Прием а ла фуршет;
 • Барбекю, Гардън парти, банкет;
 • Същност и различия между бизнес обяд / Бизнес вечеря и официален обяд / официална вечеря; Късна вечеря;
 • Аперитивът на крак – голямото значение на малката напитка.

            Стил и поведение в обществото – І част

 • Да похапнем с партньори – как да бъдем перфектни при организирането на делови срещи, свързани с хранене;
 • Тостът – от обикновен поздрав до послание;
 • За виното и още нещо…

 

От 18.00 часа – практическо занятие „Чаша шампанско” и „Официална вечеря” на тема:”Правилата на поведение в ресторанта и на общата трапеза”;

 

Втори ден

10.00 ч. – 11.20 ч. Стилни и успешни в деловата сфера

 • Изкуството да провеждаме срещи и разговори с успех.

11.20 ч. – 11.40 ч. Кафе-пауза

11.40 ч. – 13.00 ч. Стилни и успешни в обществото – ІІ част

 • Облеклото говори – общи правила за облеклото в официалната и в бизнес-сферата, облекло – дами, облекло – мъже – знаем ли всичко за мъжкото облекло? Кои детайли са важни; Аксесоари;
 • Сигналите на цветовете;
 • Да заслужим уважение с подходящите символи на статуса.

13.00 ч. – 14.00 ч. Въпроси и отговори и заключение

 

Лектор:  Анатолий Пазийски,  Експерт по международни отношения, протокол, правила на общуване между хората., Дългогодишен лектор, преподавател и автор на материали по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.

 

Обучението може да се проведе и в един ден, като вместо вечеря, практическото занятие е работен обяд.

 

Бонус: На участниците в курса се предоставя в писмен вид, темата – Перфектната делова кореспонденция – стандартна и индивидуализирана.

Всички теми тук