Return to Програма

Обучение на общински екипи

 

  

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕКИПИ ПО
СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

 

Тема 1: “ПРОТОКОЛ В ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА НА
ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО”.

Тема 2. “ЛИДЕРЪТ В ДЕЙСТВИЕ”

 

Предлагам на Вашето внимание нови, специализирани програми за обучение на ръководители и служители от Вашата администрация по следните теми:

 

Тема 1: “Протокол в деловата дейност, етикет и правила на поведение в обществото”.

Целите на обучението са запознаване на слушателите със съвременните правила на общуване в деловата сфера, повишаване на ефективността в практическата дейност на служителите от местната администрация, утвърждаване на добрия имидж на кметската институция и на нашата държава.

Предложената програма е разработена на базата на конкретната практическа дейност в общините. В нея детайлно се анализират разпоредбите на българското законодателство, добрите и ефективни европейски практики и норми на поведение в обществената сфера.

“Протокол в деловата дейност, етикет и правила на поведение в обществото” дава особено полезна информация, свързана с ежедневната практика на администрацията по места. Слушателите се запознават с “протоколния начин на мислене”, с утвърдените европейски форми на общуване и на комуникация между хората в деловата сфера.

Тема 2: “Лидерът в действие” е насочена към висшия ешелон на държавната и местна администрации. Анализират се представителните функции и основните изяви на ръководителите по места в ежедневната им дейност, предлагат се полезни подходи и решения, утвърждаващи авторитета на ръководителя.

И двете обучения могат да се провеждат на място, във Ваша зала и в удобно за Вас време. Възможно е програмата да се проведе в един ден, като завърши с практическо обучение „На чаша шампанско”, или в два дни /от обяд на първия – до обяд на втория/, с практическо занимание „Работна вечеря”.

При интерес от Ваша страна към някоя от темите, допълнително ще уточним подробности за провеждане на обучение.

 

Всички теми тук

Талон за регистрация по факс или е-майл