Tag: администратори на лични данни

ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни

[important]ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни с идентификационен номер 417208 издаден от КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ[/important]   Електронен регистър на Администратори на лични данни