Възможност за дистанционното обучение и курсове

[important]Онлайн платформата на ЦПО „Тренинг фактори” за обучение вече е напълно готова и функционална![/important]

ЦПО „Тренинг фактори” предлага нови възможности на своите клиенти за дистанционни обучение на различни теми.

Предлагаме възможност за разработване на специфични обучения по заявка на клиента.

mit-announces-platform-online-courses