ТЕМА „ПЪРВА ПОМОЩ “

ТЕМА „ПЪРВА ПОМОЩ “

/Първа долекарска помощ при деца/

ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМА ВЪВ  ВРЪЗКА

  СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-518/19.10.2022 г. на

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Курсът е подходящ за всички служители в:  ДЕТСКИ ЯСЛИ и ДГ С ЯСЛЕНИ ГРУПИ

Форма на обучение: ПРИСЪСТВЕНА

П Р О Г Р А М А:

ТЕМАТИЧЕН РАЗДЕЛ ПЪРВА ПОМОЩ
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ20
1. Оказване на първа помощ. Основни жизнени показатели. Измерване и оценка. Действия при пострадал в безсъзнание със запазени жизнени показатели.5
2. Действия при пострадал с нарушения на дишането и кръвообращението (сърдечен арест).3
3. Рани и кръвотечения. Контрол върху силно външно кръвотечение. Шок от кръвозагуба. Разпознаване, опасности и първа помощ.3
4. Травми на кости, стави и меки тъкани. Разпознаване, опасности и първа помощ.3
5. Изгаряния и остри отравяния. Ухапвания и ужилвания. Разпознаване, опасности и първа помощ.3
6. Действия при обструкция на дихателния път от чуждо тяло и падане корена на езика.3
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ ПО ТЕМАТИЧЕН РАЗДЕЛ ПЪРВА ПОМОЩ20
Къде се провежда?
    Договаря се индивидуално според  изискванията на възложителя
 
 
Защо е важно да бъдем обучени?
При някои заболявания, болестни състояния и злополуки се налага първата помощ да се окаже от някой, който е близо до детето, преди идването на лекаря, защото бездействието може да бъде гибелно за пострадалото дете.
Оказването на първа долекарска помощ изисква определени елементарни познания и умения.
Статистиките сочат, че повече от 90% от нараняванията са предсказуеми и могат да бъдат избегнати, особено ако човек е обучен какво да очаква и как да реагира правилно.
Систематично провежданите изследвания в редица европейски страни показват, че при оказана първа помощ от заобикалящите в рамките на първите няколко минути и получена навременна квалифицирана медицинска помощ до 10-15 минути след инцидента, шансовете за спасяване и възстановяване на пострадалите се увеличават многократно.
 
Какво представлява този курс?
 
Този курс дава основни знания и умения за безопасно и адекватно поведение и оказване на ПЪРВА ПОМОЩ при различни травми и инциденти. Особено животозастрашаващи състояния, при които помощта в първите минути е от изключително значение.
 В лекционната част на курса се използва
мултимедийна презентация  както и
специализирани видео филми за нагледно
представяне на  конкретни ситуации
и нужните техники за реакция.
 
 
В практическата част на курса се използва манекен  дете на американската фирма „Престън Профешънъл”, който е проектиран да изглежда повече като дете, с по-слабо изразени контури на тялото, по-мек и с по-детско лице от възрастен манекен. Той е  реалистичен на вид и допир. Манекенът е оборудван с революционно нов светлинен индикатор, който предоставя моментална обратна връзка за скоростта на извънгръдните притискания, както на инструктора, така и на обучавания.
Визуалната обратна връзка от устройството дава на обучаваните реално усещане за изпълнението на 100 притискания в минута. В допълнение към светлинния индикатор, обучаваните също чуват щракащ звук, когато притиснат гърдите до правилната дълбочина, което им позволява да усетят действителната сила, необходима за осъществяване на истински извънгръдни притискания.
 
Цялостното обучение се осъществява под формата на тренинг-обучение
 
·         Курсът е интерактивен  и позволява непосредствен контакт на курсистите с лектор-инструктора.
·         Може да се разискват и специфични въпроси и ситуации според индивидуалното ниво и нужди на обучаемите.
·         Съотношението е 1/2 теория и 1/2 практическо обучение. При преподаване на теорията целта е чрез активно участие в блиц дискусии и чрез интерактивни методи да се изведат съществените теоретични познания. Учебната практика се осъществява изцяло чрез методи на ориентирано към действие обучение.

Какво ще получа на този курс?

 • Обучение и инструкции от квалифициран доктор – педиатър;
 • Консултации по индивидуални въпроси и проблеми;
 • Писмени инструкции със синтезираната информация от курса;
 • Онлайн достъп до видео инструкциите;
 • Удостоверение за участие в семинар;
 • Допълнително може да се заяви безплатно индивидуален компакт диск с видео инструкциите.

Нов адрес

Вече може да бъдем намерени на новия ни адрес: гр. София, бул. Витоша 93 вх. А ап.3

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА

ОБУЧЕНИЕ ПО АКРЕДИТИРАНА ПРОГРАМА НА МОН, ВКЛЮЧЕНА В ИНФОРМАЦИОНЕНРЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТАНА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ОДОБРЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  СЪС ЗАПОВЕД № РД09-2757/ 14.07.2017


 

НА ТЕМА „ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА“

 Курсът е подходящ за всички служители в:  Детски ясли, Детски градини, Училища, Дневни центрове, Специализирани институции за деца, както и за всички работещи и общуващи с деца.

 

Форма на обучение: Частично присъствена

Всеки участник преминал обучение получава сертификат за участие в обучение, а преминалите обучения  педагогическите специалисти получават сертификат, одобрен от МОН с 1 брой присъдени кредити. 

 

Защо е важно да бъдем обучени?

При някои заболявания, болестни състояния и злополуки се налага първата помощ да се окаже от някой, който е близо до детето, преди идването на лекаря, защото бездействието може да бъде гибелно за пострадалото дете.

Оказването на първа долекарска помощ изисква определени елементарни познания и умения.

Статистиките сочат, че повече от 90% от нараняванията са предсказуеми и могат да бъдат избегнати, особено ако човек е обучен какво да очаква и как да реагира правилно.

Систематично провежданите изследвания в редица европейски страни показват, че при оказана първа помощ от заобикалящите в рамките на първите няколко минути и получена навременна квалифицирана медицинска помощ до 10-15 минути след инцидента, шансовете за спасяване и възстановяване на пострадалите се увеличават многократно.

 

Какво представлява този курс?

Този курс дава основни знания и умения за безопасно и адекватно поведение и оказване на ПЪРВА ПОМОЩ при различни травми и инциденти. Особено животозастрашаващи състояния, при които помощта в първите минути е от изключително значение.

В лекционната част на курса се използва мултимедийна презентация  както и специализирани видео филми за нагледно представяне на  конкретни ситуации и нужните техники  за реакция.

В практическата част на курса се използва манекен дете на американската фирма „Престън Профешънъл”, който е проектиран да изглежда повече като дете, с по-слабо изразени контури на тялото, по-мек и с по-детско лице от възрастен манекен. Той е  реалистичен на вид и допир. Манекенът „Престън Профешънъл ” е оборудван с революционно нов светлинен индикатор, който предоставя моментална обратна връзка за скоростта на извънгръдните притискания, както на инструктора, така и на обучавания.

Визуалната обратна връзка от устройството дава на обучаваните реално усещане за изпълнението на 100 притискания в минута. В допълнение към светлинния индикатор, обучаваните също чуват щракащ звук, когато притиснат гърдите до правилната дълбочина, което им позволява да усетят действителната сила, необходима за осъществяване на истински извънгръдни притискания.

Цялостното обучение се осъществява под формата на тренинг-обучение

 

 • Курсът е интерактивен и позволява непосредствен контакт на курсистите с лектор-инструктора.
 • Може да се разискват и специфични въпроси и ситуации според индивидуалното ниво и нужди на обучаемите.
 • Съотношението е 2/3 теория и 1/3 практическо обучение. При преподаване на теорията целта е чрез активно участие в блиц дискусии и чрез интерактивни методи да се изведат съществените теоретични познания. Учебната практика се осъществява изцяло чрез методи на ориентирано към действие обучение.

Какви знания ми трябват?

 

 • За разбирането на този курс не са необходими предварителни знания.

Къде се провежда?

По избор

 • На работното място
 • Извън работното място

Каква е програмата?

П Р О Г Р А М А:

 • – СЕМИНАРНИ ЗАНИМАНИЯ
 1. Кардио-пулмонална ресусцитация – CPR
 2. Поведение при епилептичен припадък и фебрилен гърч
 3. Поведение при чуждо тяло в дихателните пътища и задавяне
 4. Поведение при травми и рани на главата, тялото и крайниците
 5. Поведение при тежки алергични реакции
 6. Поведение при астматичен пристъп
 7. Поведение при кръвотечения
 8. Поведение при изгаряния
 9. Поведение при повръщане и болка в корема
 10. Поведение при отравяния
 11. Поведение при хипогликемия
 • – ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ

Какво ще получа на този курс?

 • Обучение и инструкции от квалифициран инструктор;
 • Консултации по индивидуални въпроси и проблеми;
 • Писмени инструкции със синтезираната информация от курса;
 • Онлайн достъп до видео инструкциите;
 • Работни материали – папка, химикалка, ноутпад /листа;
 • Удостоверение за участие в семинар;
 • Допълнително може да се заяви индивидуален компакт диск с видео инструкциите за всеки участник

Изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище

Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище

Програмата съдейства за изграждане на характера и за развитие на емоционалната зрялост на деца и младежи

Програмата е за Учителите, Възпитателите, Родителите, за всички, които вярват в способностите на децата и искат да оставят следа в техните сърца. Ярка следа, която ги вдъхновява да развиват знания и умения, с които да изградят здрава самооценка, добри взаимоотношения, съпричастност и грижа към света около себе си.

Целта на програмата е да съдейства за обогатяване на уменията за изграждане на характера на децата и за създаването на училищна среда, основана на уважение, толерантност и отговорност.

Вярваме, че образованието е най-смислената инвестиция в бъдещето на обществото ни и наред със семейството, училището е мястото, където децата могат да учат и да развиват качества като честност, смелост, уважение, търпение, щедрост, толерантност, сътрудничество, целеустременост, постоянство, отговорност, себеотстояване… и да ги прилагат в общуването си. Важно е училището да бъде вдъхновител за изграждане на творчески личности.

През последните 8 години чрез реализиране на 11 проекта повече от 16000 деца и ученици от над 110 училища и детски градини участваха в часове по добродетели, които промениха много нагласи. Обучение преминаха повече от 300 учители и над 200 ученици, които преподаваха на съученици  в часове на класа и в извънкласни занимания.

Опитът ни показва, че е огромна необходимостта децата в училище да се учат да общуват, да развиват благородните качества на характера си, да разбират, овладяват и трансформират своите емоции и чувства. И това е най-добрата превенция срещу негативните явления.

Обучението е подходящо за: директори, заместник директори, учители от предучилищно образование, начален, прогимназиален и гимназиален етап, педагогически съветници, психолози, възпитатели.

Продължителност:
16 академични часа, 8 от които са присъствени
Брой кредити: 1
Програмата е одобрена от министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-228/02.02.2018

Начин на завършване: тест и творческа задача

Компетентности, които ще бъдат придобити: педагогическа, комуникативна, социална

Теоретичната част от обучението включва представяне на 5 възпитателни стратегии и модела на 52 общочовешки добродетели; споделяне на успешни практики; разглеждане на казуси; дискусии. В практическата част педагозите ще приложат наученото в групови задачи и ролеви игри.
Дистанционната индивидуална работа е свързана с изготвяне на сценарий за урок и попълване на тест за ниво на разбиране на възпитателните стратегии.
Използваната методология дава практически инструменти за развиване на характера на детето, за справяне с негативни явления и за създаване на училищна среда, която насърчава и цени добродетелите, като мотивира осъзнатото им разбиране и прилагане.
Програмата съдейства на специалистите да обогатят уменията си за:
 • пълноценно и насърчаващо общуване в училищната среда;
 • разрешаване на проблеми, свързани с насилие, зависимости, апатия, липса на дисциплина;
 • мотивиране на учениците, превенция на отпадане от училище и насърчаване на старанието и желанието им за напредък.

ЗА ПРОГРАМАТА

ВИДЕО УРОЦИ


[notice] Програмата се осъществява със сътрудничеството на:[/notice]

ЦПО Тренинг Фактори

и фондация „Благотворител”   – http://www.dobrodeteli.bg 


„УРОЦИ ЗА СЪРЦЕТО”

 

Наръчниците „Уроци за сърцето“ са за учители и възпитатели, които искат да участват в изграждането на характера на децата и да включат общочовешките добродетели в ежедневното общуване и в учебната среда. Представени са възпитателни подходи, посветени на изграждане на характера на децата и насърчаване на тяхната емоционална зрялост.

Наръчникът за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в предучилищна възраст съдържа 20 учебни плана, които представят качества като честност, щедрост, смелост, единство, чрез вдъхновяващи истории, дискусия, игри и артистични дейности.

Наръчникът за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст съдържа 37 учебни плана, посветени на качества като увереност, щедрост, отговорност, търпение, благодарност, целеустременост… Включени са общи теми като Лупа на доброто, Задружен клас, Силата на думите…, както и съвети за привличане сътрудничеството на родителите.

Наръчниците „Уроци за сърцето” могат да се закупят от книжарници,  от офиса или сайта на фондация „Благотворител” или онлайн от тук: Купи книга

ПРОЕКТ “Стартирай днес”

[important]ЦПО към Ивентиво ЕООД е партньор на Фондация “Стъпка по стъпка” по  ПРОЕКТ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси[/important]

Код на процедура   BG05M9OP001-2.009

Наименование на проектно предложение

“Стартирай днес”

Срок на изпълнение, месеци  14

Кратко описание 

Общата цел на проекта е насърчаване на социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, чрез разработване и изпълнение на мерки за подкрепа на личностното и професионално развитие и формиране на умения за самостоятелен живот.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Подкрепа за личностно развитие и формиране на умения за самостоятелен живот на деца и младежи, включително такива с увреждания и в риск, които ползват резидентна грижа, чрез разработване и прилагане на комплексни програми за групова и индивидуална работа.

 2. Повишаване на възможностите за бъдеща професионална реализация на деца и младежи в неравностойно положение, посредством включването им в специализирани обучения по ключови компетентности, професионално ориентиране и подкрепа за достъп до образование.

Целевата група, обхваната в проекта включва 80 деца и младежи в неравностойно положение, включително и с увреждания, настанени в резидентни услуги на територията на общините Гоце Делчев, Крумовград, Берковица, Момчилград и Свиленград.

Поставените цели ще бъдат постигнати с изпълнение на следните основни дейности:

 1. Разработване и прилагане на комплексни програми за групова и индивидуална работа насочена към професионалното и личностно развитие,

 2. Оказване на подкрепа за достъп до образование, придобиване и развиване на умения за самостоятелен живот и др.;

 3. Включване на децата и младежите от целевите групи в обучения по ключови компетентности – общуване на чужди езици и дигитална компетентност;

 4. Предоставяне на специализирано обучение на младежите над 16 г., насочено към професионалната реализация – ориентиране на пазара на труда, генериране на бизнес идеи и формиране на предприемачески умения.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ

НА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

НА ТЕМА:  

  „ВЪЗПИТАНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ


 

Професионално направление:

Социална работа и консултиране Код: 762
Професия: Помощник-възпитател Код: 762030
Специалност: Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца Код: 7620301

 • Форма на провеждане: смесена

 • Хорариум:                  8 ч.  1 ден/42  ч.    присъствено/дистанционно

 • За кого е подходящо обучението: Помощник –възпитатели

 • Какъв сертификат се получава: [important]УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ[/important]

ПРОГРАМА
 
Присъствена форма  – 8 часа (1 ден)
Тема 1. Потребности на детето до 7 г., детско развитие.
 • Етапи на развитието на детето.
 • Развитие на интересите на детето до 7 г. възраст
 • Стилове и техники за общуване с детето до 7 г.
 • Режимни моменти в ежедневието на децата до 7 г.
 
Тема 2. Играта – основна дейност в развитието на детето до 7 г.
 • Етапи на развитието на играта. Видове игри.
 • Дидактични материали за различните видове игри.
 • Етичен кодекс в работата на помощник възпитателя
 
Тема 3. Обезпечаване на възпитателно-образователни дейности с деца от ранна и предучилищна възраст;
 • Изисквания и нормативи на РИОКОЗ в детските заведения.
 • Стандарти на хигиенно-санитарните разтвори.
 • Качество на провеждане на хигиенно-санитарните дейности.
 
Тема 4. Грижи за болно дете
 • Техники, правила и взаимоотношения при падане, счупване, физическо нараняване, ухапване от насекомо, от куче, отравяне, задушаване, обгазяване, отравяне, задушаване, обгазяване.
 • Техники за оказване на първа долекарска помощ в спешни ситуации и изпълнява указанията.
Дистанционна форма
Теми
часове
Тема 1.
Възпитаване на хигиенни и двигателни навици.
8
Тема 2.
Изграждане на ритъм на живота и правила.
10
Тема 3.
Изграждане на представа за себе си,
8
Тема 4.
Разпознаване на емоциите.
8
Тема 5.
Изграждане на представи за околната действителност.
8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически специалисти

[notice]

Програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти  и вписвани в информационния регистър по чл. 229, ал. 1 от

Закона за предучилищното и училищното образование

 

[/notice]

 

 

Със заповед номер РД09-2757/14.07.2017 г. на Министъра на образованието Красимир Вълчев бяха одобрени всичките 22  броя програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти предлагани от ЦПО Тренинг Фактори към Ивентиво ЕООД

 

 

Zapoved programi za sait

ПРИНОС НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ В РАЗУМНИ СРОКОВЕ

П О К А Н А

за обучение на тема:

 „ПРИНОС  НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ В РАЗУМНИ СРОКОВЕ”

[important] Дата на провеждане: 09-16.06.2016 г.     Място на провеждане: ПОРТУГАЛИЯ, Лисабон, Сесимбра [/important]

 Лектор:  Валерия Братоева – съдия в Софийски районен съд, командирована в Софийски градски съд, Търговско отделение. Постоянен преподавател на одобрените кандидати за младши съдии по Гражданско право и процес в Националния институт на правосъдието за периода 2013 г. – 2015 г.

 

lawyer

 

П Р О Г Р А М А:

 АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Темата е обширна, но с акцент върху това как адвокатите да подпомагат ефективното развитие на производството, като се ограничи необходимостта от даване на указания от страна на съда, съответно се позовават на релевантна практика (която ще им бъде предоставена), с което да се предотвратява възможността от постановяване на решения при допуснати процесуални нарушения.

 1. Предявяване на искова молба, отговаряща на изискванията за редовност. Особености при обективно и субективно съединени искове.
 2. Възражения на ответника. Предявяване на насрещен иск.
 3. Доказване. Поетапна преклузия. Преодоляване на преклузията.
 4. Неприсъствено решение и решение при признание на иска. Защита срещу тях.
 5. Разноски и производство по чл.248 ГПК.
 6. Производство по търговски спорове.

ПРОГРАМА по дни

 1-ви ден      София  – Лисабон

Сборно време на Аерогара София, терминал 2 в 19.00 ч. Отпътуване за Португалия в 21.10 ч. Пристигане на летището в Лисабон в 23.20 ч. Нощувка в Лисабон.

2-ри ден      Лисабон

Закуска. Полудневна туристическа обиколка на Лисабон: запознаване с манастира Жеронимуш, кулата Белейм, паметника на Откривателите, кварталите Байша, Алфама, площадите Комерсио, Росио, Рестаурадорес, разходка по Руа Аугуща.  Свободно време за самостоятелно разглеждане на града. Трансфер и настаняване в хотел Do Mar 4* в Сесимбра. Вечеря. Нощувка. 

3-ти ден       Фатима – Назаре – Баталя – Обидош

Закуска. Свободен ден. По желание екскурзия до Фатима – Баталя – Назаре – Обидош.  Посещение на Фатима – третия по значимост център в католическия свят, посещаван ежегодно от милиони поклонници,  посещение на манастира от 14 в. в Баталя /UNESCO/, разглеждане и свободно  време за обяд в Назаре – най-живописното рибарско градче в Португалия и Обидош – малко, живописно градче, където по стените на къщите можете да видите фрески, датиращи от 17 в от н.е. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

4-ти ден      Порто

Закуска. Свободен ден. По желание еднодневна екскурзия до Порто – туристическа програма във втория по големина град в Португалия,  разположен на двата бряга на река Доро: историческия център – Стария град /UNESCO/. Посещение на катедралата, построена през 12 век, двореца Болса и моста Дон Луиш І, най – атрактивния от 6-те моста на река Доро, построен по проект на ученик на създателя на Айфеловата кула Густав Айфел. Посещение на винарска изба. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

5-ти ден      Кабо да Рока– Кашкаиш – Ещорил

Закуска. Свободен ден. По желание екскурзия Кабо да Рока – Кашкаиш – Ещорил. Разглеждане на Кабо да Рока – най – западната континентална точка на Европа, Кашкаиш – древно рибарско селце, превърнало се през 19 в. в предградие предпочитано от аристократите, и до днес там могат да се видят едни от най-скъпите и красиви резиденции в Португалия, разглеждане на яхтеното пристанище, казино Ещорил и неговите градини.  Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

 6-ти ден    Замъците на Синтра и Кейлуж

Закуска. Свободен ден. По желание екскурзия до Кейлуж и Синтра /UNESCO/. Първо ще разгледаме Националния дворец в Кейлуж от 18 в, който е един от най-внушителните дворци в стил Рококо, построен от крал Педро де Браганса и ползван за кралска резиденция. Възможност за посещение на Паласио Насионал Синтра– двореца е бил официална резиденция на кралското семейство до началото на 20в; величествения замък Пена, построен през 19в. на една от най-високите точки на планината Синтра в интересна комбинация от различни стилове: Египетски, Готически, Ренесансов, Мануелино и Ориенталски; Кинта де Регалейра /UNESCO/ – загадъчен романтичен замък с отлично поддържан парк с езера, пещери, извори, фонтани. Една от най-големите атракции е обърнатата кула, която е вкопана на дълбочина 27м под земята, а по спираловидно стълбище се слиза до най-ниското. Мистичната кула се свързва с алхимични и масонски ритуали. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

7-ми ден      Евора

Закуска. Свободен ден. По желание екскурзия до Евора. Евора /UNESCO/ е един от най-античните градове в Португалия с над 2000-годишна история и е отличен пример за архитектурата на португалския златен век. Градът е истински музей на открито с огромен брой добре запазени забележителности, които напомнят за мавърското, испанското, античното и средновековно минало през вековете. От периода на влияние на Римската империя са съхранени акведукта „Агуа де Прата” и римският императорски храм, който е най-запазеният подобен паметник на територията на страната. Храмът е издигнат в чест на богинята на лова Диана, като днес от него могат да се видят впечатляващите 14 коринтски колони, както и част от антаблемана. Интерес представляват и готическата катедрала, централния площад Праас до Жиралдо, крепостните стени и още над 500 ренесансови сгради. Връщане в хотела. Вечеря. Възможност за традиционна Фадо вечер. Нощувка.

 8-ми ден      Лисабон – Еxpo`98 и океанариума – София

Закуска.Освобождаване на стаите в хотел Do Mar. Трансфер до центъра на Лисабон. По желание разходка по река Тежу с ? ?амфибия. 90 минутното шоу позволява на туристите да се запознаят с културата и историята на Лисабон както по суша, така и по вода!!! Не очаквайте „традиционно“ разглеждане на забележителностите на този красив град, а се пригответе за едно вълнуващо, забавно и неповторимо ?приключение. Свободно време в Лисабон. По желание посещение на Парка на Нациите – EXPO`98 и световно известния Океанариум. Свободно време за вечеря в Лисабон. В 22.00ч. Трансфер до летището. Отпътуване за България в 00.10 ч. Пристигане на аерогара София в 06.00 ч.

Цена: 752 евро   /с включени летищни такси/, доплащане за сам. стая 310 лв.

Срок за заявяване на участие:   15.02.2016 г.

Бланка за регистриране в семинара

[warning]

Пакетната цена включва:

 • Самолетен билет за директен полет София – Лисабон – София
 • Летищни такси /113 евро към 01.11.2015г/
 • Трансфер с автобус летище – хотел – летище в Лисабон
 • 1 нощувка със закуска в хотел hotel Vip Berna 3* в Лисабон
 • 6 нощувки със закуски и вечери в Лисабон/ Сесимбра в hotel do Mar 4*
 • настаняване в стаи с гледка океан
 • включени вода и ? бутилка вино на вечерите в hotel do Mar 4* в Сесимбра
 • Полудневна туристическа обиколка на Лисабон
 • Екскурзовод на български език по време на туристическите обиколки
 • Водач от агенцията по време на престоя в Португалия
 • Медицинска застраховка за периода на пътуването с покритие 5 000 EUR

Пакетната цена не включва:

 • Допълнителни екскурзии на място
 • Обяди
 • Входните такси за посещаваните обекти – от 3 до 18 EUR всеки
 • Застраховка „Отказ от пътуване” – около 38 лв /за туристи над 60 год има увеличение/
 • Разходите от личен характер

Допълнителни екскурзии, невключени в пакетната цена:

 • традиционна Фадо вечер /без вечеря/ при минимум 15 човека – около 45 EUR
 • еднодневна екскурзия до Синтра и Кейлуж – 38 EUR
 • еднодневна екскурзия до Фатима – Баталя – Назаре – Обидош – 58 EUR
 • еднодневна екскурзия до Кашкаиш – Кабо да Рока – 38 EUR
 • еднодневна екскурзия до Порто и дегустация на Портвайн – 58 EUR
 • полудневна екскурзия до Евора – 38 EUR
 • посещение на Парка на Нациите – EXPO`98 и Океанариума – 10 EUR
 • разходка по река Тежу с амфибия + трансфер – 30 EUR .

Семинарът се провежда при записани и заплатили такса участие минимум 20 души.

За да вземете участие в обучението моля:

 1. Изпратете Регистрационния талон по електронната поща или по факса и

очаквайте от нас потвърждение на Вашата регистрация.

 1. Очаквайте от нас потвърждение за провеждане на обучението и фактура, по която да преведете таксата за участие.

 ДЗЗД „Тренинг Фактори” не носи отговорност и има право на промени при възникнали форс мажорни обстоятелства.

[/warning]

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО, ЕТИКЕТ, ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ

[warning]Овладяването на добрите маниери и протоколното познание е важно, защото води до издигане на собствения ни имидж, на авторитета на институцията, а с това и до подобряване на имиджа на държавата ни![/warning]

 Ето защо предлаганите от нас две специализирани обучения ще Ви помогнат, както за повишаване на административния капацитет на общинската администрация, така и ще Ви дадат възможност да се срещнете с колеги и усъвършенствате знанията си по отношение на държавния протокол, етикет и общуването.

 

SEP

Обучение 1: Предназначено за служителите в общината, натоварени с представителна, протоколна и международна дейност.

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО, ЕТИКЕТ, ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ

Лектор: АНАТОЛИЙ ПАЗИЙСКИ – Експерт по международни отношения, протокол, правила на общуване между хората. Дългогодишен лектор, преподавател и автор на материали по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.

Обучение 2Специализирано обучение за кметове, заместник кметове, председатели на общински съвети и областни управи.

ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ. БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО

Лектор: АНАТОЛИЙ ПАЗИЙСКИ – Експерт по международни отношения, протокол, правила на общуване между хората. Дългогодишен лектор, преподавател и автор на материали по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.

ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни

[important]ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни с идентификационен номер 417208 издаден от КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ[/important]

КЗЛД

 

Електронен регистър на Администратори на лични данни