Обучения

ТРЕНИНГ ФАКТОРИ предлага разнообразни обучения, разработени по ефективни методики.

Обученията протичат под формата на интерактивни семинари с мултимедийни презентации. Провеждат се интензивни практически упражнения. Вътрешнофирмените семинари се разработват индивидуално, в зависимост от изискванията на клиента и специфичните нужди за обучение на служителите.

Обучения в България

Обучения извън България

Обучения в България

ТРЕНИНГ ФАКТОРИ провежда обучения в следните области: Промяна в законодателството и нормативната база в областта на финансите и счетоводството Промяна в законодателството и нормативната база в областта на трудовите правоотношения Промяна в законодателството и нормативната база в областта на социалното осигуряване Промяна в законодателството и нормативната база в здравно и пенсионно осигуряване Здравословни и безопасни …

Обучения извън България

Пътуващите семинари са добра възможност за съчетаване на полезното с приятното. Комбинацията на завладяващо пътуване и нетрадиционна атмосфера се съчетава отлично с провеждането на работни срещи за обмяна на опит и добри практики, обучения, семинари, тренинги курсове и тимбилдинги за заздравяване на отборния дух на колектива. В зависимост от факторите „време” и „бюджет” програмите за …

Онлайн обучения

Вход към платформа за онлайн обучение       [warning]Може да свалите подробно ръководство за работа с онлайн платформа за обучения от  този линк: <<РЪКОВОДСТВО ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА >> [/warning]

Обучения за педагогически специалисти

  [important]Със заповед номер РД09-2757/14.07.2017 г. на Министъра на образованието – Красимир Вълчев, бяха одобрени всичките 22  броя програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти предлагани от ЦПО Тренинг Фактори към Ивентиво ЕООД[/important]     Подробна информация за всички 22 програми може да намерите  на интернет страницата на “Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на …

Oбучения по ключови компетентности

[notice]ЦПО Тренинг Фактори организира обучения по ключови компетентности.  При конкретен интерес от страна на работодатели, можем да организираме и специализирано обучение съгласно Вашите нужди. Форми на обучение: Курсовете се провеждат в: присъствена (дневна, вечерна или съботно-неделна според индивидуалния график на курса), смесена или дистанционна форма.[/notice] Какво са ключовите  компетентности? Знания, умения и нагласи, които помагат на учащите да постигнат …