За Нас

ТРЕНИНГ ФАКТОРИ е дружество създадено   с цел постигане на по-високо и съвременно ниво в извършване на  дейности в областта на обучението, консултирането и вътрешно фирмения тренинг, насочени, както към общинските и държавни институции, така и към малкия и среден бизнес, които търсят актуални и функциониращи решения за своята дейност.

ТРЕНИНГ ФАКТОРИ  е с доказан опит в сферата на неформално образование, индивидуалния професионален успех и богат практически опит на екипа, както и постигнатите резултати са доказателство за това.

лого ново

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  ПРИТЕЖАВА ЛИЦЕНЗИЯ   №2014121162

издадена  от

 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ФАКТОРИ за Вашия успех е принцип, който е залегнал като идея при сформирането на дружеството.

Към   контакти