ПрограмаОт тук може да изтеглите стандартен "Талон/заявка" за регистрация в обучение
чрез имейл или факс  

Тема 1 

ЛИДЕРЪТ В ДЕЙСТВИЕ”

П Р О Г Р А М А

„ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СЕ ПОСТИГА И СЕ ОТСТОЯВА УСПЕШНО, САМО С ПОЗНАВАНЕТО И СПАЗВАНЕТО НА ОБЩОПРИЕТИТЕ ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.”

Лектор: Анатолий Пазийски, Експерт по международни отношения, протокол, правила на общуване между хората.,Дългогодишен лектор, преподавател и автор на материали по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.

Тема 2

“ПРОТОКОЛ В ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО”

П Р О Г Р А М А:

„ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СЕ ПОСТИГА И СЕ ОТСТОЯВА УСПЕШНО, САМО С ПОЗНАВАНЕТО И СПАЗВАНЕТО НА ОБЩОПРИЕТИТЕ ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.”

Тема 3

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕКИПИ

П Р О Г Р А М А:

Тема 1: “ПРОТОКОЛ В ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА НА
ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО”.

Тема 2. “ЛИДЕРЪТ В ДЕЙСТВИЕ”

Тема 4

 

    

 

Талон за регистрация по факс или e-mail

 

СТРАТЕГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРАКТЕРА

[error]СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ  [/error]   ПО ПРОГРАМА, ОДОБРЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪС ЗАПОВЕД № РД09-228/ 02.02.2018 НА ТЕМА: „СТРАТЕГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРАКТЕРА И НА ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА В УЧИЛИЩЕ” Продължителност на обучението: 16 академични часа, 8 от които са присъствени  Брой кредити: 1    Начин на завършване на обучението: тест и творческа задача Компетентности, които …

Държавен протокол и бизнес етикет

  П О К А Н А за обучение на тема:   „ДЪРЖАВЕН ПРОТОКОЛ. БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО”  Дата на провеждане: 30.11-01.12.2015 г. Място на провеждане: гр. София, х-л „BudaPest”, ул. „Будапеща” № 92А (ъгъла с ул. “Козлодуй”) П Р О Г Р А М А: „ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СЕ ПОСТИГА И …

Протокол и етикет в деловата дейност

  “ПРОТОКОЛ В ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО”    П Р О Г Р А М А:   „ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СЕ ПОСТИГА И СЕ ОТСТОЯВА УСПЕШНО, САМО С ПОЗНАВАНЕТО И СПАЗВАНЕТО НА ОБЩОПРИЕТИТЕ ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.” Първи ден     12.30 ч. Регистрация 13.00 ч. – 14.20 ч. – …

Лидерът в действие

„ЛИДЕРЪТ В ДЕЙСТВИЕ”   П Р О Г Р А М А:   „ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СЕ ПОСТИГА И СЕ ОТСТОЯВА УСПЕШНО, САМО С ПОЗНАВАНЕТО И СПАЗВАНЕТО НА ОБЩОПРИЕТИТЕ ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.” Семинарни занимания  I модул   За общуването между хората и за смисъла на протоколното познание. Еволюция на добрите маниери. Трудната …

Обучение на общински екипи

       СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕКИПИ ПО СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:   Тема 1: “ПРОТОКОЛ В ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ЕТИКЕТ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО”. Тема 2. “ЛИДЕРЪТ В ДЕЙСТВИЕ”   Предлагам на Вашето внимание нови, специализирани програми за обучение на ръководители и служители от Вашата администрация по следните теми:   Тема 1: “Протокол в …

„ПРИНОС НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ В РАЗУМНИ СРОКОВЕ”

Всички теми тук П О К А Н А за обучение на тема:   „ПРИНОС  НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ В РАЗУМНИ СРОКОВЕ” [important] Дата на провеждане: 09-16.06.2016 г.     Място на провеждане: ПОРТУГАЛИЯ, Лисабон, Сесимбра [/important]   Лектор:  Валерия Братоева – съдия в Софийски районен съд, командирована в Софийски градски съд, Търговско …

Архив

Архив на проведените обучения „НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ И ИСКОВЕ ПО ЗОДОВ, ПОДВЕДОМСТВЕНИ НА ГРАЖДАНСКИТЕ СЪДИЛИЩА. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР” Лектор: Валерия Братоева, съдия в Софийски районен съд, командирована в НИП като постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии Дата на провеждане:    25 – 29.08.2014 г. /5 дни, 4 …