ЦПО

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ /ЦПО/ 

    “ТРЕНИНГ ФАКТОРИ“ 

притежава лицензия номер 2014121162 издадена от

logoNPOO

ЦПО „Треринг фактори” е лицензиран център за професионално обучение и квалификация. Центърът предлага обучение по следните професии и специалности:

 

 

Код                Професия
Специалност
762020          Сътрудник социални дейности
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
7620202 Социална работа с деца и възрастнистни с увреждания и хронични заболявания
762030           Помощник -възпитател
7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
762040           Социален асистент
7620401 Подпомагане на деца
7620402 Подпомагане на възрастни
346010            Офис -мениджър
3460101 Бизнес – администрация
346020           Офис -секретар
3460201 Административно обслужване
346030           Деловодител
3460301 Деловодство и архив
345040            Сътрудник в бизнес -услуги
3450401 Бизнес – услуги

 

Организацията на курсовете е на модулен принцип и е предназначено както за първоначално обучение , така и за надграждащо /продължаващо/ обучение.

Центърът предлага гъвкави програми за обучение по заявка на работодатели, при изпълнение на проекти, включващи обучение на различни целеви групи.

От 2015 г. се използват възможностите на дистанционното обучение и курсовете  се предлагат като дистанционно и смесено обучение/дистанционно с присъствени часове /.

Вход към платформата за  онлайн обучения

ЦПО „Тренинг фактори” предлага обучение по следните ключови компетенции за учене през целия живот:

Дигитална компетентност

  • Работа с компютър

Умения за учене

  • Работа в екип

  • Комуникативни умения

  • Решаване на конфликти

  • Мотивация

Обществени и граждански компетентности

  • Стресът на работното място

  • Толерантност

  • Здравословни и безопасни условия на труд

  • Грижи за деца със специфични потребности и др.

 

Ефективност и коректност – всяка услуга, която предоставяме води до конкретен резултат, максимално удовлетворяващ потребностите и желанията на клиентите ни.

 

Education

ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни с идентификационен номер 417208 издаден от КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

Лицензия № 2014121162

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ /ЦПО/  „ТРЕНИНГ ФАКТОРИ“ към “ИВЕНТИВО” ЕООД притежава лицензия  номер 2014121162 

Специалности

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ /ЦПО/      “ТРЕНИНГ ФАКТОРИ“  притежава лицензия номер 2014121162 издадена от ЦПО „Треринг фактори” е лицензиран център за професионално обучение и квалификация. Центърът предлага обучение по следните професии и специалности: Код                Професия Специалност 762020          Сътрудник социални дейности 7620201 Социална работа с деца …

Политика по качество

[warning]ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО[/warning] Ръководство на Ивентиво ЕООД и ЦПО „Тренинг фактори“ напълно осъзнава задължението си да развива и поддържа система за управление на качеството. За постигане на професионализъм и високо качество на предлаганите услуги, нашите усилия са насочени в следните посоки: Високо качество на предлаганото обучение и равни възможности за всички обучаеми; Разработване и активно …

График за изпити в ЦПО

График за изпити 2020 График за изпити 2022                         Провеждане на  изпит  след приключване на  професионално обучение ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА НА ТЕМА:  „ВЪЗПИТАНИЕ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ” Професионално направление: Социална работа и консултиране Код: 762 Професия: Помощник-възпитател Код: 762030 Специалност: Помощник-възпитател в …

Удостоверение от КЗЛД