Category: Инфо

Нов адрес

Вече може да бъдем намерени на новия ни адрес: гр. София, бул. Витоша 93 вх. А ап.3

Педагогически специалисти

[notice] Програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти  и вписвани в информационния регистър по чл. 229, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование   [/notice]     Със заповед номер РД09-2757/14.07.2017 г. на Министъра на образованието Красимир Вълчев бяха одобрени всичките 22  броя програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти …

Continue reading

ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни

[important]ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни с идентификационен номер 417208 издаден от КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ[/important]   Електронен регистър на Администратори на лични данни