Return to Програма

Лидерът в действие

„ЛИДЕРЪТ В ДЕЙСТВИЕ”

 

П Р О Г Р А М А:

 

„ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ СЕ ПОСТИГА И СЕ ОТСТОЯВА УСПЕШНО, САМО С ПОЗНАВАНЕТО И СПАЗВАНЕТО НА ОБЩОПРИЕТИТЕ ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.”

Семинарни занимания 

I модул

 

За общуването между хората и за смисъла на протоколното познание.

Еволюция на добрите маниери.

Трудната роля на лидера.

II модул

За йерархията и правилата в общуването.

Запознанство, представяне, водене на разговори и преговори.

Визитни картички, покани и писмена кореспонденция.

III модул

 

Голямата роля на домакина.

Трудната думичка “не” – за това, как да излезем от неудобни ситуации и как да поднесем отказ.

Задължения на общата маса.

Закон за протокола.

Със стил в чужбина.

Подаръци.

IV модул

 

За личността на лидера – за смисъла и значението на външния вид и облеклото.

За невербалната комуникация.

Поведение при официални поводи – церемонии по подписвания на договори и награждавания, траурни церемонии, изявления пред медиите.

В края на обучението се разиграва “на чаша вино” и произнасяне на тостове.

Връчват се сертификати.

Темата за писмената кореспонденция се раздава в писмен вид.

 Практически занятия:

  1.  „Чаша шампанско”
  2. „Официална вечеря/обяд” на тема:”Правилата на поведение в ресторанта и на общата трапеза”;

 

             

Лектор:  Анатолий Пазийски,  Експерт по международни отношения, протокол, правила на общуване между хората., Дългогодишен лектор, преподавател и автор на материали по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.  

Всички теми тук

 

Бонус: На участниците в курса се предоставя в писмен вид, темата – Перфектната делова кореспонденция – стандартна и индивидуализирана.