Педагогически специалисти

[notice]

Програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти  и вписвани в информационния регистър по чл. 229, ал. 1 от

Закона за предучилищното и училищното образование

 

[/notice]

 

 

Със заповед номер РД09-2757/14.07.2017 г. на Министъра на образованието Красимир Вълчев бяха одобрени всичките 22  броя програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти предлагани от ЦПО Тренинг Фактори към Ивентиво ЕООД

 

 

Zapoved programi za sait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.