Category: Новост

ТЕМА „ПЪРВА ПОМОЩ “

ТЕМА „ПЪРВА ПОМОЩ “ /Първа долекарска помощ при деца/ ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМА ВЪВ  ВРЪЗКА   СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-518/19.10.2022 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Курсът е подходящ за всички служители в:  ДЕТСКИ ЯСЛИ и ДГ С ЯСЛЕНИ ГРУПИ Форма на обучение: ПРИСЪСТВЕНА П Р О Г Р А М А: ТЕМАТИЧЕН РАЗДЕЛ ПЪРВА ПОМОЩ ТЕОРЕТИЧНА …

Continue reading

Изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище

Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище Програмата съдейства за изграждане на характера и за развитие на емоционалната зрялост на деца и младежи Програмата е за Учителите, Възпитателите, Родителите, за всички, които вярват в способностите на децата и искат да оставят следа в техните сърца. Ярка следа, която ги вдъхновява да …

Continue reading

Педагогически специалисти

[notice] Програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти  и вписвани в информационния регистър по чл. 229, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование   [/notice]     Със заповед номер РД09-2757/14.07.2017 г. на Министъра на образованието Красимир Вълчев бяха одобрени всичките 22  броя програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти …

Continue reading

Възможност за дистанционното обучение и курсове

[important]Онлайн платформата на ЦПО „Тренинг фактори” за обучение вече е напълно готова и функционална![/important] ЦПО „Тренинг фактори” предлага нови възможности на своите клиенти за дистанционни обучение на различни теми. Предлагаме възможност за разработване на специфични обучения по заявка на клиента.    

Обучение

ЦПО „Тренинг фактори” предлага обучение по следните ключови компетенции за учене през целия живот:  Дигитална компетентност: Работа с компютър; Умения за учене: Работа в екип; Комуникативни умения; Решаване на конфликти; Мотивация; Обществени и граждански компетентности: Стресът на работното място; Толерантност; Здравословни и безопасни условия на труд; Грижи за деца със специфични потребности и др.   …

Continue reading