Return to ЦПО

Специалности

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ /ЦПО/ 

    “ТРЕНИНГ ФАКТОРИ“ 

притежава лицензия номер 2014121162 издадена от

logoNPOO

ЦПО „Треринг фактори” е лицензиран център за професионално обучение и квалификация. Центърът предлага обучение по следните професии и специалности:
Код                Професия
Специалност
762020          Сътрудник социални дейности
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск
7620202 Социална работа с деца и възрастнистни с увреждания и хронични заболявания
762030           Помощник -възпитател
7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
762040           Социален асистент
7620401 Подпомагане на деца
7620402 Подпомагане на възрастни
346010            Офис -мениджър
3460101 Бизнес – администрация
346020           Офис -секретар
3460201 Административно обслужване
346030           Деловодител
3460301 Деловодство и архив
345040            Сътрудник в бизнес -услуги
3450401 Бизнес – услуги

Организацията на курсовете е на модулен принцип и е предназначено както за първоначално обучение , така и за надграждащо /продължаващо/ обучение.

Центърът предлага гъвкави програми за обучение по заявка на работодатели, при изпълнение на проекти, включващи обучение на различни целеви групи.

От 2015 г. се използват възможностите на дистанционното обучение и курсовете  се предлагат като дистанционно и смесено обучение/дистанционно с присъствени часове /.

Вход към платформата за  онлайн обучения

ЦПО „Тренинг фактори” предлага обучение по следните ключови компетенции за учене през целия живот:

Дигитална компетентност

  • Работа с компютър

Умения за учене

  • Работа в екип

  • Комуникативни умения

  • Решаване на конфликти

  • Мотивация

Обществени и граждански компетентности

  • Стресът на работното място

  • Толерантност

  • Здравословни и безопасни условия на труд

  • Грижи за деца със специфични потребности и др.

Ефективност и коректност – всяка услуга, която предоставяме води до конкретен резултат, максимално удовлетворяващ потребностите и желанията на клиентите ни.

Education

ЦПО „Тренинг фактори” към “Ивентиво” ЕООД е администратор на лични данни с идентификационен номер 417208 издаден от КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.