March 23, 2023 archive

ТЕМА „ПЪРВА ПОМОЩ “

ТЕМА „ПЪРВА ПОМОЩ “ /Първа долекарска помощ при деца/ ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМА ВЪВ  ВРЪЗКА   СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-518/19.10.2022 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Курсът е подходящ за всички служители в:  ДЕТСКИ ЯСЛИ и ДГ С ЯСЛЕНИ ГРУПИ Форма на обучение: ПРИСЪСТВЕНА П Р О Г Р А М А: ТЕМАТИЧЕН РАЗДЕЛ ПЪРВА ПОМОЩ ТЕОРЕТИЧНА …

Continue reading